Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
31.10.2017


1. Rekisterin pitäjä
Nimi: Tokap Service Oy (2248810-7)
Osoite: Nietostie 3, 01390 VANTAA
Muut yhteystiedot: 044 055 7400, toimisto@tokap.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Kati Prähky
Osoite: Nietostie 3, 01390 VANTAA
Muut yhteystiedot: 044 055 7400, toimisto@tokap.fi

3. Rekisterin nimi
Tokap Service Oy:n työnhakijatietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyntarkoitus
Työnhakijatietokannan tarkoitus on kerätä työnhakijoiden tietoa rekrytointitarpeita varten. Tietoja käsitellään vain rekrytointitarkoituksiin. Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

5. Rekisterin tietosisältö
Työnhakijakohtaisesti kerätään seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asuinpaikka, työkokemus, koulutustaustat, kurssit, kiinnostuksen kohteet ja hakemusteksti. Työnhakija määrittää annettavien tietojen laajuuden työkokemusta, koulutusta, kursseja, kiinnostuksen kohteita ja hakemustekstiä kirjatessa. Hakemuksia säilytetään kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan tietokannasta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijatietokannan tiedot antaa työnhakija täyttäessään työnhakulomakkeen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Työnhakijatietoja käsittelee vain Tokap Service Oy:n työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä rekrytointien kanssa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään käytön jälkeen.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantaan, jonka käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa ja on vain yhden henkilön käytössä. Tietokannan suojauksessa käytetään korkeita laatuvaatimuksia.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella, joka on rekisteröinyt tietonsa työnhakijatietokantaan, on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@tokap.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella, joka on rekisteröinyt tietonsa työnhakijatietokantaan, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista. Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@tokap.fi

12. Muut henkilö tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.