Asiakastyytyväisyyskysely 2019

14.05.2019

Tokap Service Oy teetti huhti-toukokuussa 2019 asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa
asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Vuonna 2019 toiminnan
kokonaisonnistumisen arvosanaksi muodostui (asteikolla 1-5 ) 4,14.

Vaikka Tokapin saama palaute onkin erittäin myönteistä, kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Tulemme myös kiinnittämään erityistä
huomiota tutkimuksessa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin.

Suuri kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille panoksestanne ja arvokkaasta palautteesta. Muistattehan, että palautetta voi toki
antaa muulloinkin kuin asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä – arvostamme kaikkien asiakkaidemme mielipiteitä ja olemme aina valmiit kehittämään toimintaamme.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä kysyttiin seuraavat kysymykset:

1. Käytätkö Tokapin palveluja (1 harvoin - 5 päivittäin)

2. Minkälaista on Tokapin kanssa tehdä yhteistyötä tarjouspyynnöt, sopimukset ja suunnittelu? (1 hankalaa - 5 vaivatonta)

3. Pidetäänkö sovituista tehtävistä kiinni? (1 ei koskaan - 5 aina)

4. Onko Tokapin palveluvalikoima mielestänne (1 puutteellinen - 5 kattava)

5. Kuinka tyytyväinen olet kunnossapitoasentajiin (1 tyytymätön - erittäin tyytyväinen)

6. Asentajien ammattitaito? (1 heikko - 5 erinomainen)

7. Huoltosuunnitelmien toteuttaminen? (1 ei ollenkaan - 5 ajallaan)

8. Asentajien siisteys, hygienia ja työasu? (1 huono - 5 erinomainen)

9. Työturvallisuus, esim. koneen huollon merkinnät tai työkalut paikallaan (1 huono - erinomainen)

10. Onko Tokapin tuotantopalvelut teille tuttu? (1 ei - 5 todella tuttu)

11. Jos olette käyttänyt palvelua, olitteko tyytyväinen? (1 tyytymätön - 5 erittäin tyytyväinen)

12. Tuotantopalveluiden toimitusajat (1 tyytymätön - 5 erittäin tyytyväinen)

13. Tyytyväisyys tuotantopalveluiden tuotteisiin? (1 tyytymätön - 5 erittäin tyytyväinen)

14. Tuotantopalveluilta tilaaminen? (1 hankalaa - 5 vaivatonta)

17.03.2020Tiedote 17.3.2020
10.09.2019Kiitos!
23.05.2019Tokap mukana Myyntipeli 2019 kilpailussa
14.05.2019Asiakastyytyväisyyskysely 2019
26.01.2018Tokap kantaa osansa yhteiskuntavastuusta
13.11.2017Uudet verkkosivut tukemaan kehitystä
01.11.2017Tokap Service Oy:n ISO-sertifiointi