Asiakastyytyväisyyskysely 2021

1. Kuinka todennäköisesti suosittelet Tokapin palveluja?

1 = Epätodennäköistä, 5 = Hyvin todennäköistä

12345
En suosittele
Saatan suositella
En osaa sanoa
Kyllä suosittelen
Todellakin suosittelen

2. Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet Tokapin tarjoamiin palveluihin?

1 = Tyytymätön, 5 = Erittäin tyytyväinen

12345
Tyytymätön
Jokseenkin tyytymätön
En osaa sanoa
Jokseenkin tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen

3. Pidetäänkö sovituista tehtävistä kiinni?

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä

4. Kuinka hyvin tilaustyömme ovat vastanneet tarpeitanne?

1 = Huonosti, 5 = Täydellisesti

12345
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä

5. Kuinka arvioisit tilaustöidemme laadun?

1 = Heikko, 5 = Täydellinen

12345
Heikko
Menettelee
En osaa sanoa
Ihan ok
Täydellistä työtä

6. Onko Tokapin palveluvalikoima mielestäsi kattava vai puutteellinen?

1 = Erittäin puutteellinen, 5 = Erittäin kattava

12345
Erittäin puutteellinen
Jokseenkin puutteellinen
En osaa sanoa
Jokseenkin kattava
Erittäin kattava

7. Miten olemme mielestäsi reagoineet tuotteisiin, palveluihin tai huoliisi liittyvissä kysymyksissä?

1 = Hitaasti, 5 = Välittömästi

12345
Hitaasti
Jokseenkin hitaasti
En osaa sanoa
Jokseenkin nopeasti
Välittömästi

8. Kuinka tyytyväinen/tyytymätön olet asentajien ammattitaitoon?

1 = Tyytymätön , 5 = Erittäin tyytyväinen

12345
Heikko
On parantamisen varaa
En osaa sanoa
Hipoo täydellisyyttä
Erinomainen

9. Kuinka tyytyväinen/tyytymätön olet huoltosuunnitelmien toteutumiseen?

1 = Tyytymätön, 5 = Erittäin tyytyväinen

12345
Tyytymätön
Jokseenkin tyytymätön
En osaa sanoa
Jokseenkin tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
Vapaa sana: toiveita ja kehitysehdotuksia